Linka hrdinů 774 920 929

Český svaz pozemního hokeje
Linka hrdinů 774 920 929

Bezpečnost je pro nás na prvním místě. Jednou z hodnot Hokejové rodiny je tedy i bezpečí,
a proto jsme se rozhodli zavést tzv. Linku hrdinů neboli linku bezpečí pozemního hokeje,
za níž zodpovídá Ombudsman bezpečného sportu.

Přestože věříme, že pozemní hokej a jeho prostředí jsou bezpečným místem pro všechny členy, chceme předejít nepříjemným situacím, a tím i dodat dětem a dospělým jistotu,
že nám, jakožto svazu pozemního hokeje, záleží na každém jednotlivci a jeho potřebách.

Linka hrdinů bude fungovat nonstop a bude zcela anonymní. Zavolat může každý, a to ohledně jakéhokoliv problému, ať už ze hřiště, z šatny nebo i z domova.

Jsme si vědomi problémů a rizik, které se v rámci týmových sportů vyskytují. Šikana, psychický nátlak, sexuální obtěžování a další formy utlačování patří mezi nejčastější nebezpečí. Nechceme se k těmto problémům otočit zády a předstírat, že se nemohou dít
v rámci našeho sportu jen proto, že o nich nevíme.

Intenzivně jsme spolupracovali s EHF a Českým olympijským výborem na tom, abychom náš sport udělali bezpečným a mohli jsme Vám představit pozici Ombudsmana bezpečného sportu.

Nepředpokládáme velikou četnost hovorů a rozhodně nechceme, aby linka působila jako “velký bratr”, který monitoruje situaci v klubech. Rádi bychom ovšem byli proaktivní
a iniciovali různá řešení a nabídli pomoc každému, kdo se na pozemním hokeji z jakéhokoliv důvodu necítí bezpečně.

Apelujeme tímto tedy na oddíly, aby vytvořily otevřenou debatu, která se bude týkat této oblasti, a aby podpořily děti, trenéry i rodiče při řešení problémů, které se mohou naskytnout. Věříme, že 99 % případů se dá vyřešit mezi rodiči, trenéry a dětmi bez nutnosti kontaktovat Ombudsmana.

A proč jméno Linka hrdinů? Je potřeba plno odvahy k tomu se ozvat v nepříjemných situacích a zatáhnout za záchrannou brzdu, když je to nutné.

Telefonní číslo na Linku hrdinů je 774 920 929.